1. Утопление на пелети»
  2. Пелетна горелка PM30 компакт
Пелетна горелка PM30 компакт
НОВО!!! ВЕЧЕ С МОДУЛАЦИЯ И ПО СТАЙНА ТЕМПЕРАТУРА
Гарантирано най-добрата горелка на българския пазар
Директно от производителя

Mеханично почистване - горивните скари се придвижват назад

Междинно почистване чрез обдухване

Запалване чрез обдухване на керамична запалка

Вътрешен шнек - възпрепядства обратен огън и избутва напред пепелта и шлаката

Бъркалка - подобрява изгарянето и предотвратява образуването на питка от шлака

Модулираща - променя мощноста си в зависимост от потребностите на обекта

Възможност за работа с до 4 предварително настроени профила за различни горива

Управление на циркулационните помпи на основната инсталация за отопление и бойлер за гореща вода

Възможност за контролиране на горелката през стаен термостат, което оптимизира разхода на пелети

Опция за управление от GSM

Опция за вграждане на WI-Fi модем за дистанционен мониторинг и контрол през интернет

Информация за пелетната модулираща горелка PM30 компакт
Пелетната горелка PM30 е предназначена за автоматизирано изгаряне на дървесни пелети.
Използва се за отопление на жилищни и други сгради, за които е необходима мощност до 30 kW. Целия цикъл по запалване, поддържане на определената температура,почистване и гасене е автоматичен.Запалването се осъществява чрез керамичен нагревател които се обдухва с въздух. Горелката автоматично променя мощноста си в диапазона от 4 до 30KW като следи и поддържа зададената температура на водата в котела. Има и още една мощност, която е пренебрежимо малка и служи за поддържане на огъня. За нормалната и безпроблемна работа на горелката е необходимо само периодично зареждане на бункера с пелети и почистване на отделената пепел в зоната пред горивната камера в котела. Горелката има периодично почистване чрез обдухване, като се регулира силата на обдухването така че да не издухва не изгорели пелети. Има също и бъркалка която помага за по доброто изгаряне и възпрепятства образуването на шлака. Горелката е самопочистваща. Почистването се осъществява, като горивните скари се предвижват назад и се остъргват. Без проблем горелката работи и с нискокачествени пелети, с повишено отделяне на пепел и образуващи шлака. Възможно е и контролиране на горелката през стаен термостат, което оптимизира разхода на пелети. Горелката разполага с до три програмируеми таймера за включване/изключване на горелката в денонощие.
При изработката на горелката са използвани само качествени материали и компоненти. Мотор редуктори-MELLOR;Ел.задвижване-SIEMENS;Нагревател-FKK KYOTO made in japan. Контролер-НАТУРЕЛА; Горивната глава е направена от жароустойчива неръждаема стомана-AISI 310/1150 градуса.
Горелката се монтира на котел BOSCH SOLID 2000 за секунди ,на пантата на вратата за въздух,и на всеки друг котел с преходен фланец.
Управление на циркулационните помпи на основната инсталация за отопление и бойлер за гореща вода.
Лесна и интуитивна настройка на всички параметри свързани с управление процеса на горене.
Поддръжка на дата и час с възможност за програмиране на до три периода в денонощието, в които горелката да работи.
Пълна самодиагностика на хардуера и датчиците. При регистриран проблем се извежда кратко съобщения за причината и ако е необходимо, автоматично се променя режима на работа
Възможност за задаване на автоматично почистване най малко през 1час ако е необходимо. Има опция за управление от GSM.
Възможност за вграждане на WiFi модем в NRC-6, за свързване към системата на Naturela, за дистанционен мониторинг и контрол през Интернет.
Възможност за работа с до 4 предварително настроени профила за различни горива.
Автоматично изключване при възникнал проблем – проблем с датчици, задръстване, изчерпване на горивото или обратен огън в шнека.
Подаване на вторичен въздух във вътрешния шнек на горелката, възпрепятстващ ефекта „обратен” огън.
Сертификат от център за изпитване и европейска сертификация
Технически характеристики
Топлинна мощност : 4 ÷ 30 kW ( 4 ÷ 45 kW )
Гориво пелети : 6 и 8 mm, L - 30 mm
Запалване нагревател: 300W
Ел. захранване : монофазно 220V
Консумация на ел. енергия в работен режим : 15 ÷ 50 W/h
Консумация на ел. енергия в Standby : 2 W/h
Тегло : 17 кг. ( 18 кг. )
Габаритни размери : B x H x L, mm 220 x 165 x 600
Размери на горелката
частта извън котела : mm 220 x 165 x 360
Размери на горивната камера
частта вътре в котела : mm 130 х 110 x 240 ( 150 х 110 x 240 )
Минимален отвор във вратата на котела
за да се монтира горелката : mm 180x110
Минимални размери на горивната камера на котела за безпроблемна работа на горелката : B x H x L, mm 250 x 250 x 400
Топлинна мощност : 4 ÷ 30 kW
Стаен термостат и изнесен контролен модул е включен в комплекта

Допълнителния „Контролен модул“ NRC-6 с вариант на софтуера SV, е предназначен да работи съвместно с контролер NPBC-V3C съставен от изпълнителен модул NPBC-V3M и основен „Контролен модул“ NRC-6 вариант MV. Той се включва паралелно на основния контролен модул към втория куплунг тип RJ11 ако е монтиран на NPBC-V3M или чрез разклонител за RJ11. Допълнителния контролен модул извежда най-важната информация за състоянието и работата на горелката като: работната и фаза, регистрирани грешки, измерените параметри от сензорите, както и състоянието на таймерите. Допълнителния „Контролен модул“ NRC-6 SV има функция на стаен термостат като измерва стайната температура с термосензор изнесен с кабел от кутията. Графиката на екрана е малко по- опростена като се извежда ново поле с измерената стайната температура. Допълнителния контролен модул има ограничени възможности за управление на контролера NPBC-V3C. През него е възможно: смяна на режима на работа на горелката: включване/изключване или режим с таймери, избор на гориво, настройка на таймерите на горелката и сверка на часовника. Допълнителния контролен модул има и някой настройки свързани с функцията му на стаен термостат: настройка на стайната температура която трябва да бъде поддържана и настройка на таймерите променящи настроената стайна температура.

ЦЕНИ И УСЛОВИЯ
Цена 2600лв.
В цената е включена монтаж и две годишна пълна гаранция.
Не губи време
или позвъни на
0888 57 34 50
Пелетни котли
Технически характеристики
Мощност : 30 КW ( 40 КW )
Тегло : 220 Kg ( 230 Kg )
КПД: 92-94 %
Допустимо работно налягане : 2 bar
Водно съдържание : 90 L ( 105 L )
Габаритна дълбочина :740 mm
Ширина : 420 mm
Височина : 1410 mm ( 1490 mm )
Диаметър на димоотвода : 160 mm
Височина до горен ръб на димоотвода : 1525 mm ( 1605 mm )
КОНТАКТИ
Адрес:
гр.София,
Студентски град
ул. Академик Стефан Младенов № 2
Тел.: 0888 57 34 50

Фирма: ПМ ТЕХНОЛОДЖИ
Управители: Пеци Маринов Петков